KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentskicentar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini

Dokument GARANCIJA o preuzimanju duga studenta Dokument PRIJAVA NA KONKURS za akademsku 2023/2024 godinu Tekst kokursa u PDF formatu možete preuzeti ovdje : STUDENTSKI CENTAR – KONKURS 2023-2024 Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 12/22), člana 19. stav 2. Zakona o Javnoj

Read More

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (prvi upisni rok)

Sve informacije vezane za upis brucoša na fakultete Univerziteta u Zenici možete pronaći na linku: unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2023-2024-godini-prvi-upisni-rok/#1498320332910-1135c6fa-ba1d VAŽNA NAPOMENA: Konkurs za prijem studenata na smještaj i ishranu u Studentski centar Zenica za akademsku 2023/24. godinu počinje 28.8.2023. godine i traje 30 dana od objavljivanja konkursa.

Read More

Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2022./2023. godinu

Na osnovu člana 72., stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09), člana 21. h) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/05, 11/06, 6/09, 10/11 i 16/11) i člana 159. stav (1) tačka a) i l) Statuta Univerziteta u

Read More

OBAVIJEST O KONKURSU ZA PRIJEM STUDENATA

KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini će biti raspisan 29.08.2022. godine i trajati će 30 dana. Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i

Read More

Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2021./2022. godinu

Na osnovu člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20), člana 19. stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17, 13/17 i 10/18)

Read More

Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2020./2021. godinu

Na osnovu člana 72., stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09), člana 21. h) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/05, 11/06, 6/09, 10/11 i 16/11) i člana 159. stav (1) tačka a) i l) Statuta Univerziteta u

Read More