Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2021/22. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2021/22. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu. Uslovno primljeni studenti Lista čekanja-brucoši Lista čekanja-studenti viših godina Lista studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa

Read More

Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2020/21. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2020/21. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu. Uslovno primljeni studenti Lista čekanja

Read More

Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2020./2021. godinu

Na osnovu člana 72., stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09), člana 21. h) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/05, 11/06, 6/09, 10/11 i 16/11) i člana 159. stav (1) tačka a) i l) Statuta Univerziteta u Zenici i prijedloga odluke direktora Studentskog centra broj: 09-130-320-032/20 od 20.04.2020. godine raspisuje: KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini I Studentski centar Univerziteta u…

Read More

Obavijest za iznošenje stvari iz sudentskih soba

JU UNIVERZITET U ZENICI HITNO! OJ STUDENTSKI CENTAR ZENICA, 24.03.2020.god, 13:00h         OBAVIJEST Poštovani studenti/stanari, U cilju što efikasnije borbe i prevencije daljeg širenja pandemije izazvane korona virusom (COVID-19) Krizni štab Zeničko-dobojskog kantona je donio Odluku o mobiliziranju objekta Studentskog centra u svrhu smještaja medicinskog osoblja (ljekari, tehničari i dr.) koje će biti raspoređeni na različitim poslovima i zadacima pri Kantonalnoj bolnici Zenica i potrebama Kriznog štaba. U cilju oslobađanja prostorija (studentskih soba) za ove namjene, pozivaju se svi studenti/stanari, da dođu po svoje preostale stvari i…

Read More

Odluka o napuštanju studentskog centra Zenica zbog corona virusa (COVID-19)

JU UNIVERZITET U ZENICI                                              HITNO! OJ STUDENTSKI CENTAR ZENICA, 11.03.2020.god, 15:00h         OBAVIJEST   Poštovani studenti/stanari, U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim corona virusom (COVID-19) Krizni štab ZDK i resorno Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK donijeli su Odluku o obaveznom obustavljanju nastave u svim školama i na svim organizacionim jedinicima  Univerziteta u Zenici. Odluka S tim u vezi i Studentski centar u cilju preveniranja predmetne bolesti, obustavlja pružanje usluga smještaja svim studentima stanarima do stavljanja van snage predmetne odluke a o čemu ćete…

Read More

Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2019/20. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2019/20. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu. Uslovno primljeni studenti Lista čekanja

Read More

Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2019./2020. godinu

Na osnovu člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19. stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17, 13/17 i 10/18) i člana 57. stav (1) tačka o) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a u skladu s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici o raspisivanju Konkursa/Natječaja za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u…

Read More

Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2018/19. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2018/19. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u Konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu. Uslovno primljeni studenti Lista čekanja

Read More

Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2018/2019. godini

KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini I Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima. II Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km. III Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke…

Read More