Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2022/23. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2022/23. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu.

Uslovno primljeni studenti

Uslovno primljeni brucoši

Lista čekanja-brucoši

Lista čekanja-studenti viših godina

Lista studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa