OBAVIJEST O KONKURSU ZA PRIJEM STUDENATA

KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini će biti raspisan 29.08.2022. godine i trajati će 30 dana.

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.