USLUGE

  1. Smještaj

Studentski centar Zenica, raspolaže smještajnim kapacitetom od 228 ležajeva. Studentski dom ima 33 dvokrevetne i 54 trokrevetne sobe koje raspolažu vlastitim higijensko-sanitarnim čvorom. U domu postoji prostor za edukativne sadržaje, čitaonica, biblioteka, multimedijalni centar s priručnom bibliotekom, fitnes, vešeraj, prostor za obavljanje vjerskih aktivnosti i restoran s kuhinjom.

2. Ishrana

Studentima su, po osnovu subvencioniranja od  strane kantona sa kojih studenti dolaze i na osnovu njihovih ličnih mjesečnih uplata, obezbijeđen je određeni broj ručaka i večera. Obroci su raznovrsni i u potpunosti zadovoljavaju potrebe studenata.

Periodično se vrši mikrobiološka i hemijska analiza namirnica, vode, površina i predmeta, escajga koji dolaze u dodir sa rukama. Higijensko epidemiološki uslovi su na zavidnom nivou, a sve u cilju zaštite zdravlja i poboljšanja studentskog standarda.