Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2023/24. g.

 

 

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2023/24. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i kla

sifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu.

BRUCOŠI

USLOVNO PRIMLJENI STUDENTI 1

SPISAK STUDENATA KOJI NEMAJU USLOV-KONACNOO

SPISAK STUDENATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE

 

Obavještenje za studente:

Obavještavamo sve studente da u petak, 6.10.2023.godine počinje zaduživanje soba u Studentskom centru.

Brucoši koji se nisu priključili našoj Fb grupi: Studentski centar Zenica 2023/24, mogu to učiniti putem

linka: https://m.facebook.com/groups/758198739447698/?ref=share&mibextid=WiMSqg.

Na njoj ćemo postavljati sva nova obavještenja.