Implementacija mjera energetske efikasnosti u SCZ

Dana 09.04.2015. godine u organizaciji menadžmenta Studentskog centra Univerziteta u Zenici održan je okrugli sto na temu: “Implementacija mjera energetske efikasnosti u objektu Studentskog centra Univerziteta u Zenici – modeli i mogućnosti”

Okrugli sto je bio prilika da se prezentira projekat Energetskog audita koji je urađen nad objektom centra kojim su definisane mjere energetskog utopljavanja samog objekta te znatne uštede u budžetu na stavci – utrošak energenata.

Implemntacijom svih mjera definisanih ovim projektom napravile bi se uštede u utrošku energenata od preko 95.000,00 KM godišnje ,a ukupna investicija bi iznosila oko 350.000,00 KM. Dakle, kroz navedene uštede predmetna investicija bi se isplatila za nešto više od tri godine.

Ovom investicijom bilo bi obuhvaćene sljedeće mjere: zamjena fasadne stolarije, izolacija fasadnih zidova, ugradnja solarnih kolektora i štednih rasvjetnih tijela te rekonstrukcija instalacija centralnog grijanja.

Predmetnom skupu su se odazvali svi relevantni predstavnici Vlade ZDK kao osnivača, na čelu sa ministrom obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK g-din Mensurom Sinanovićem, ministrom prostornog uređenja prometa i komunikacijai zaštite okoliša g-din Goran Bulajić, gradonačelnik grada Zenice g-din Husejin Smajlović, predstavanici akademske zajednice tj. Univerziteta u Zenici, predstavnici ZEDA- e agencije za lokalni ekonomski razvoj grada Zenice te predstavnici uglednih zeničkih firmi zainteresiranih za partnersako ulaganje u projekat energetskog utopljavanja objekta Studentskog centra.

Direktor Studentskog centra Dino Eminović ne krije zadovoljstvo zaključcima okruglog stola kojim je data bezrezervna podrška ovom projektu od strane oba resorna ministarstva i Vlade ZDK u cjelini. Podršku i pomoć grada Zenice obećao je i gradonačelnik Smajlović u vidu neopghodne adminstrativne dokumentacije kao i materijalne pomoći. Međutim, ono što je posebno značajno naglasiti da su konkretan interes za ovaj projekat pokazale i domaće firme najavljujući ulaganje vlastitih sredstava u formi javno-privatnog partnerstva a povrat sredstava bio bi vršen iz ostvarenih ušteda u utrošku energenata. Svakako jedan od najvažnijih zaključaka je da su svi sudionici zainteresirani za objedinjavanje snaga kako bi ovaj i slični projekti ugledali svjetlo dana. Naime, primjer Studentskog centra UNZE može biti pilot projekat i pozitivan primjer kako se mogu riješti isti ili slični problemi u svim obrazovnim institucijama na nivou cijelog ZDK i na taj način obezbjediti znatne uštede u bužetu ZDK mjerene u milionima KM. U narednim danima bit će dogovoreni konkretni sastanci svih zainteresiranih strana u cilju obezbjeđenja svih zakonom propisanih preduslova za finaliziranje ovog projekta.

Related posts

Leave a Comment