Imenovan novi Upravni odbor Asocijacije studenata Studentskog centra Zenica za akademsku 2022/23.

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisan je Konkurs za prijem studenata/stanara Studentskog centra Univerziteta u Zenici na pozicije Članova Upravnog odbora Asocijacije Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

Na konkurs za Upravni odbor ASSCZ pristiglo je ukupno 9 (devet) prijava, a potrebna dokumentacija navedena u konkursu kod svih devet prijavljenih članova je bila potpuna.

Prema internom statutu ASSCZ Upravni odbor čini upravo devet (devet) članova, zbog čega nakon konkursa nije bilo potrebno sazivati Skupštinu SCZ.

Imanovanje članova UO ASSCZ usvojeno je jednoglasno, a UO čine:

  • Čehajić Resul
  • Selimović Sanin
  • Hođić Muhamed
  • Haračić Hanadi
  • Šljivo Sara 
  • Parić Anesa
  • Hasanbašić Nisveta
  • Karić Amer
  • Tokmić Osman

Također, na web-stranici Unije studenata (us.unze.ba) objavljen je konkurs za Predsjednika Asocijacije studenta Studentskog centra Zenica, 02.01.2023. a na konkurs se prijavilo 2 studenta, te je tajnim glasanjem na Skupštini Asocijacije za predsjednika izabran Selimović Sanin.

Asocijacija studenata Studentskog centra Zenica je neprofitna, nevladina organizacija koja ima za cilj poboljšanje uslova života stanara u Studentskom centru Zenica.

Nadamo se da će novofromirani Upravni odbor raditi zadatke i biti na usluzi svim studentima Studentskog centra.