Nova rasvjeta u Studentskom centru Univerziteta u Zenici

U toku mjeseca januara i prvoj polovnini feburuara ove godine u objektu Studentskog centra Univerziteta u Zenici implementirana je još jedna mjera energetske učinkovitosti. Naime, u cijelom objektu centra zamjenjena su postojeća rasvjetna tijela sa novom; štednom; LED rasvjetom. Pored toga instalirane su i fotonaponske solarne ćelije putem kojih će se dio električne energije neophodne za rasvjetu obezbjediti i putem obnovljivog izvora enegije (solarne energije).

Također smo u sklopu ovog projekta obezbjedili i osvjetljenje neposredne blizine objekta te djelimično unaprijedili i sigurnosni aspekt a estetski i vizuelno sve dekorirali novim svjetlećim reklamama.

Očekujemo da ćemo implementiranjem ove mjere ostvariti uštede u potrošnji električne energije predviđene za rasvjetu od minimum 50%.

 

1

 

3

4

5

Related posts