Ministar Mensur Sinanović u radnoj posjeti Studentskom centru UNZE

7

Ministar obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK Mensur Sinanović sa svojim saradnicima  gospodom Željkom Bodulom i Maidom Pračićem posjetili su Studentski centar Univerziteta u Zenici u petak 10.03.2017. godine. Ovoj radnoj posjeti prisustvovali su i predstavnici Univerzitea u Zenici, prof.dr. Enes Hašić – prorektor za nastavu i studentska pitanja i prof dr. Hasan Mahmutović – prorektor za finansije i razvoj UNZE.

Tom prilikom direktor centra mr. Dino Eminović upoznao je svoje goste sa trenutnom situacijom u našoj ustanovi. Poseban aspekt ovog sastanka bio je na implementaciji mjera energetske učinkovitosti koje je Uprava centra, u saradnji sa mendžmentom Univerziteta, realizirala upravo zahvaljujući podršci i sredstvima resornog ministarstva. Direktor Eminović je s tim u vezi sa zadovoljstvom kostatovao da su upravo zahvaljujući zamjeni fasadne stolarije evidentirane uštede na utrošku energenata u iznosu od 11.369,00 KM i to u prvoj godini nakon implementacije projekta, a da dodatne uštede očekuje od netom zamjenjene LED rasvjete. Pored toga razgovarano je o modalitetima i načinu obezbjeđenja sredstava za realizaciju i ostalih mjera iz domena energetske učinkovitosti a posebno obebjeđenja sredstava za nabavku i instaliranje vlastite kotlovnice na biogorivo i fasadnog omotača.oko objekta.

Delegacija ministarstva obišla je i studentske sobe kao i ostale zajedničke prostorije centra. Od strane uprave skrenuta je pažnja na dotrajalost sanitara i instalacija u mokrim čvorovima za čiju sanaciju su neophodna velika materijalna sredstva, koja, ni centar ali ni Univerzitet nisu u mogućnosti obezbjediti sami, tj. iz vlastitih sredstava. S tim u vezi zajednički je konstatovano, da bi jedno od najkvalitetnijih rješenja mogao biti i projekat implementacije javno-privatnog partnerstva na konkretnom primjeru, odnosno, objektu Studentskog centra.

Pored navedenih tema dominirila je i iskazana potreba za proširenjem kapaciteta Studentskog centra. Hotel „Rudar“ kao najperspektivniji objekat koji bi se mogao staviti u funkciju Studentskog centra 2 je trenutno najozbiljnija opcija. Zaključeno je da se nastavi sa administrativnim aktivnostima oko finalizacije ovog kompleksnog projekta koji bi imao višestruk značaj kako za Studentski centar, tako i Univerzitet u cjelini. Svako da bi dobrobit ovog projekta osjetili i studenti UNZE i menadžment RMU Zenica kao i šira društvena zajednica.

Na kraju je iskazano obostrano zadovoljstvo međusobnom saradnjom i onim što je do sada učinjeno te upućena bezrezervna podrška budućim projektima koje je prezentirala uprava centra te obećana konkretna pomoć ministarstva pri realizaciji istih.

 

Uprava Studentskog centra

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Related posts