Ministar Mensur Sinanović u radnoj posjeti Studentskom centru UNZE

Ministar obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK Mensur Sinanović sa svojim saradnicima  gospodom Željkom Bodulom i Maidom Pračićem posjetili su Studentski centar Univerziteta u Zenici u petak 10.03.2017. godine. Ovoj radnoj posjeti prisustvovali su i predstavnici Univerzitea u Zenici, prof.dr. Enes Hašić – prorektor za nastavu i studentska pitanja i prof dr. Hasan Mahmutović – prorektor za finansije i razvoj UNZE.

Tom prilikom direktor centra mr. Dino Eminović upoznao je svoje goste sa trenutnom situacijom u našoj ustanovi. Poseban aspekt ovog sastanka bio je na implementaciji mjera energetske učinkovitosti koje je Uprava centra, u saradnji sa mendžmentom Univerziteta, realizirala upravo zahvaljujući podršci i sredstvima resornog ministarstva. Direktor Eminović je s tim u vezi sa zadovoljstvom kostatovao da su upravo zahvaljujući zamjeni fasadne stolarije evidentirane uštede na utrošku energenata u iznosu od 11.369,00 KM i to u prvoj godini nakon implementacije projekta, a da dodatne uštede očekuje od netom zamjenjene LED rasvjete. Pored toga razgovarano je o modalitetima i načinu obezbjeđenja sredstava za realizaciju i ostalih mjera iz domena energetske učinkovitosti a posebno obebjeđenja sredstava za nabavku i instaliranje vlastite kotlovnice na biogorivo i fasadnog omotača.oko objekta.

Delegacija ministarstva obišla je i studentske sobe kao i ostale zajedničke prostorije centra. Od strane uprave skrenuta je pažnja na dotrajalost sanitara i instalacija u mokrim čvorovima za čiju sanaciju su neophodna velika materijalna sredstva, koja, ni centar ali ni Univerzitet nisu u mogućnosti obezbjediti sami, tj. iz vlastitih sredstava. S tim u vezi zajednički je konstatovano, da bi jedno od najkvalitetnijih rješenja mogao biti i projekat implementacije javno-privatnog partnerstva na konkretnom primjeru, odnosno, objektu Studentskog centra.

Pored navedenih tema dominirila je i iskazana potreba za proširenjem kapaciteta Studentskog centra. Hotel „Rudar“ kao najperspektivniji objekat koji bi se mogao staviti u funkciju Studentskog centra 2 je trenutno najozbiljnija opcija. Zaključeno je da se nastavi sa administrativnim aktivnostima oko finalizacije ovog kompleksnog projekta koji bi imao višestruk značaj kako za Studentski centar, tako i Univerzitet u cjelini. Svako da bi dobrobit ovog projekta osjetili i studenti UNZE i menadžment RMU Zenica kao i šira društvena zajednica.

Na kraju je iskazano obostrano zadovoljstvo međusobnom saradnjom i onim što je do sada učinjeno te upućena bezrezervna podrška budućim projektima koje je prezentirala uprava centra te obećana konkretna pomoć ministarstva pri realizaciji istih.

 

Uprava Studentskog centra

Related posts