Formiran novi Upravni odbor Asocijacije studenata Studentskog centra

Nakon primljenih prijava na Konkurs za prijem članova u Upravni odbor Asocijacije studenata Studentskog centra Zenica, a koji je bio raspisan početkom mjeseca oktobra, formiran je Upravni odbor Asocijacije. Na prvom radnom sastanku Upravnog odbora Asocijacije pristupilo se biranju rukovodstva odbora. Od sedam prijavljenih kandidata, svih sedam je primljeno u Upravni odbor ASSCZ. Članovi Upravnog odbora Asocijacije studenata za akademsku 2017./2018. godinu su:

  1. Delić Irhad – predsjednik
  2. Mehanović Senadina – potpredsjednik
  3. Cvrčak Ajdin – sekretar
  4. Ćatić Dženan – član
  5. Muftić Almin – član
  6. Rizvić Bilal – član
  7. Redžić Alen – član

20171025_181131734_iOS

Također je 25.10.2017. godine sa početkom u 20:00 održan sastanak novoformiranog Upravnog odbora Asocijacije sa studentima-stanarima i direktorom Studentskog centra g. Dinom Eminovićem.

Na sastanku, koji je otvorio Upravni odbor Asocijacije, predstavljanjem članova Upravnog odbora, a zatim i aktivnosti koje je Asocijacija uradila u toku prethodne akademske godine, govorilo se i o aktivnostima koje su planirane za tekuću akademsku godinu, a u svrhu poboljšanja društvenog života i obogaćivanjem kulturno-rekreativnog sadržaja Studentskog centra Zenica. Osim prijedloga Upravnog odbora Asocijacije, također su i ostali studenti-stanari imali priliku da iznesu svoja mišljenja, prijedloge i sugestije.

20171025_181116087_iOS

Studentima-stanarima se obratio i direktor Studentskog centra g. Dino Eminović, a u svom obraćanju g. Eminović je izrazio spremnost i želju za saradnjom sa svim studentima-stanarima ove Ustanove, a u cilju poboljšanja boravka svih studenata u Studentskom centru, kao što je to bio slučaj i u dosadašnjem periodu.

20171025_182615052_iOS

Sve čestitke izabranim studentima uz želje da zajedničkim radom doprinesemo kvaliteti usluga te ugledu Studentskog centra Zenica.

Related posts