Rezultati Konkursa za prijem na smještaj i ishranu studenata u akademskoj 2021/22. g.

Na osnovu primljenih aplikacija studenata na Konkurs za prijem na smještaj i ishranu u akademskoj 2021/22. godini, Komisija za prijem studenata na navedeni Konkurs je izvršila bodovanje i klasifikaciju studenata iz uslova navedenih u konkursu, te je formirana lista uslovno primljenih studenata, kao i studenata koji su na listi čekanja, a koje se nalaze u prilogu. Uslovno primljeni studenti Lista čekanja-brucoši Lista čekanja-studenti viših godina Lista studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa

Read More