Ministar Mensur Sinanović u radnoj posjeti Studentskom centru UNZE

Ministar Mensur Sinanović u radnoj posjeti Studentskom centru UNZE

Ministar obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK Mensur Sinanović sa svojim saradnicima  gospodom Željkom Bodulom i Maidom Pračićem posjetili su Studentski centar Univerziteta u Zenici u petak 10.03.2017. godine. Ovoj radnoj posjeti prisustvovali su i predstavnici Univerzitea u Zenici, prof.dr. Enes Hašić – prorektor za nastavu i studentska pitanja i prof dr. Hasan Mahmutović – prorektor za finansije i razvoj UNZE. Tom prilikom direktor centra mr. Dino Eminović upoznao je svoje goste sa trenutnom situacijom u našoj ustanovi. Poseban aspekt ovog sastanka bio je na implementaciji mjera energetske učinkovitosti koje…

Read More

Efekti mjera energetske učinkovitosti – uštedjeli 11.369,00 KM u jednoj godini

Efekti mjera energetske učinkovitosti – uštedjeli 11.369,00 KM u jednoj godini

Nakon što je početkom 2016. godine okončan projekat zamjene fasadne stolarije na objektu Studentskog centra te nakon izuzetno oštre, netom okončane zime, pristupili smo evaluaciji i usporedbi utrošenih energenata u 2015. (prije zamjene fasadne stolarije) i iznosa utrošenog za energente u 2016. (nakon zamjene fasadne stolarije). Sa zadovoljstvom smo konstatovali da smo u zadnjih godinu dana ostvarili uštede od 11.369,00 KM i to na grijanju 6.772,00 a na elektičnoj energiji 4.596,00 KM, što je više od 15% ukupne potrošnje energenata na nivou jedne godine. Nadamo se da ćemo i u…

Read More

Nova rasvjeta u Studentskom centru Univerziteta u Zenici

Nova rasvjeta u Studentskom centru Univerziteta u Zenici

U toku mjeseca januara i prvoj polovnini feburuara ove godine u objektu Studentskog centra Univerziteta u Zenici implementirana je još jedna mjera energetske učinkovitosti. Naime, u cijelom objektu centra zamjenjena su postojeća rasvjetna tijela sa novom; štednom; LED rasvjetom. Pored toga instalirane su i fotonaponske solarne ćelije putem kojih će se dio električne energije neophodne za rasvjetu obezbjediti i putem obnovljivog izvora enegije (solarne energije). Također smo u sklopu ovog projekta obezbjedili i osvjetljenje neposredne blizine objekta te djelimično unaprijedili i sigurnosni aspekt a estetski i vizuelno sve dekorirali novim…

Read More